Hanuman Chalisa lyrics in kannada- Hanuman Stotra PDF

Hanuman Chalisa lyrics in Kannada, the given Hanuman Chalisa lyrics are in Saral Kannada you can easily read and you can also Download this Hanuman Chalisa lyrics in PDF format.

Hanuman Chalisa lyrics in Kannada

Hanuman Stotra in Kannada PDF – Hanuman Stotra PDF Download

Hanuman Chalisa lyrics in English

HANUMAAN CHAALEESAA

dohaa
shree guru charaNa saroja raja nijamana mukura sudhaari |
varaNau raghuvara vimalayasha jo daayaka phalachaari ‖
buddhiheena tanujaanikai sumirau pavana kumaara |
bala buddhi vidyaa dehu mohi harahu kalesha vikaara ‖

dhyaanam
goshhpadeekRRita vaaraashiM mashakeekRRita raakshhasam |
raamaayaNa mahaamaalaa ratnaM vaMde-(a)nilaatmajam ‖
yatra yatra raghunaatha keertanaM tatra tatra kRRitamastakaaMjalim |
bhaashhpavaari paripoorNa lochanaM maarutiM namata raakshhasaaMtakam ‖

chaupaaee
jaya hanumaana jjhNaana guNa saagara |
jaya kapeesha tihu loka ujaagara ‖ 1 ‖

raamadoota atulita baladhaamaa |
aMjani putra pavanasuta naamaa ‖ 2 ‖

mahaaveera vikrama bajarangee |
kumati nivaara sumati ke sangee ‖3 ‖

kaMchana varaNa viraaja suveshaa |
kaanana kuMDala kuMchita keshaa ‖ 4 ‖

haathavajra au dhvajaa viraajai |
kaaMthe mooMja janevoo saajai ‖ 5‖

shaMkara suvana kesaree nandana |
teja prataapa mahaajaga vandana ‖ 6 ‖

vidyaavaana guNee ati chaatura |
raama kaaja karive ko aatura ‖ 7 ‖

prabhu charitra sunive ko rasiyaa |
raamalakhana seetaa mana basiyaa ‖ 8‖

sookshhma roopadhari siyahi dikhaavaa |
vikaTa roopadhari laMka jalaavaa ‖ 9 ‖

bheema roopadhari asura saMhaare |
raamachaMdra ke kaaja saMvaare ‖ 10 ‖

laaya saMjeevana lakhana jiyaaye |
shree raghuveera harashhi uralaaye ‖ 11 ‖

READ  Vishnu Sahasranamam Kannada lyrics

raghupati keenhee bahuta baDaayee |
tuma mama priya bharata sama bhaayee ‖ 12 ‖

sahasra vadana tumharo yashagaavai |
asa kahi shreepati kaNTha lagaavai ‖ 13 ‖

sanakaadika brahmaadi muneeshaa |
naarada shaarada sahita aheeshaa ‖ 14 ‖

yama kubera digapaala jahaaM te |
kavi kovida kahi sake kahaaM te ‖ 15 ‖

tuma upakaara sugreevahi keenhaa |
raama milaaya raajapada deenhaa ‖ 16 ‖

tumharo mantra vibheeshhaNa maanaa |
laMkeshvara bhaye saba jaga jaanaa ‖ 17 ‖

yuga sahasra yojana para bhaanoo |
leelyo taahi madhura phala jaanoo ‖ 18 ‖

prabhu mudrikaa meli mukha maahee |
jaladhi laaMghi gaye acharaja naahee ‖ 19 ‖

durgama kaaja jagata ke jete |
sugama anugraha tumhare tete ‖ 20 ‖

raama duaare tuma rakhavaare |
hota na aajjhNaa binu paisaare ‖ 21 ‖

saba sukha lahai tumhaaree sharaNaa |
tuma rakshhaka kaahoo ko Dara naa ‖ 22 ‖

aapana teja samhaaro aapai |
teenoM loka haaMka te kaaMpai ‖ 23 ‖

bhoota pishaacha nikaTa nahi aavai |
mahaveera jaba naama sunaavai ‖ 24 ‖

naasai roga harai saba peeraa |
japata niraMtara hanumata veeraa ‖ 25 ‖

saMkaTa se hanumaana ChuDaavai |
mana krama vachana dhyaana jo laavai ‖ 26 ‖

saba para raama tapasvee raajaa |
tinake kaaja sakala tuma saajaa ‖ 27 ‖

aura manoradha jo koyi laavai |
taasu amita jeevana phala paavai ‖ 28 ‖

chaaro yuga prataapa tumhaaraa |
hai prasiddha jagata ujiyaaraa ‖ 29 ‖

saadhu santa ke tuma rakhavaare |
asura nikandana raama dulaare ‖ 30 ‖

ashhThasiddhi nava nidhi ke daataa |
asa vara deenha jaanakee maataa ‖ 31 ‖

raama rasaayana tumhaare paasaa |
sadaa raho raghupati ke daasaa ‖ 32 ‖

READ  Jana Gana Mana Lyrics in Kannada – National Anthem

tumhare bhajana raamako paavai |
janma janma ke dukha bisaraavai ‖ 33 ‖

aMta kaala raghupati purajaayee |
jahaaM janma haribhakta kahaayee ‖ 34 ‖

aura devataa chitta na dharayee |
hanumata seyi sarva sukha karayee ‖ 35 ‖

saMkaTa ka(ha)Tai miTai saba peeraa |
jo sumirai hanumata bala veeraa ‖ 36 ‖

jai jai jai hanumaana gosaayee |
kRRipaa karahu gurudeva kee naayee ‖ 37 ‖

jo shata vaara paaTha kara koyee |
ChooTahi bandi mahaa sukha hoyee ‖ 38 ‖

jo yaha paDai hanumaana chaaleesaa |
hoya siddhi saakhee gaureeshaa ‖ 39 ‖

tulaseedaasa sadaa hari cheraa |
keejai naatha hRRidaya maha Deraa ‖ 40 ‖

dohaa
pavana tanaya sankaTa haraNa – mangalda moorati roop |
raama lakhana seetaa sahita – hRRidaya basahu surabhoop ‖
siyaavara raamachandrakee jaya | pavanasuta hanumaanakee jaya | bolo bhaayee saba santanakee jaya |

Hanuman Chalisa lyrics in Kannada mp3 free download

https://gaana.com/lyrics/shree-hanuman-chalisa-22

For More Lyrics Visit Kannada Lyrics

 

Leave a Comment